Butrint

Butrint, Arnavutluk’un güneyinde Saranda isimli şehrin 20 Km dışında bulunan, UNESCO Dünya Mirası Listesi‘ne giren ve yaklaşık 52,000 yıllık geçmişi olan bir yerleşim merkezi. Şehrin göbeği sayılacak alanda Prehistorik dönem kalıntıları bulunmuş. Sonrasında M.Ö 800- 44 yılları arasında Yunan “Polis”i olan yer, sonrasında Roma kolonisi olmuş. 5. yy.’da erken Hristiyan dönemi eserlerinin oluştuğu dini merkezlerden biri haline gelen şehir kısa bir süre Venediklilerin kontrolüne geçmiş. Sonrasında Osmanlı yönetimine geçen Butrint, Osmanlı’nın kontrolü kaybetmesine kadar bir yerleşim yeri olarak kalmış.