Colosseum ve Arco di Costantino

İster bundan 2000 yıl önce isterseniz bugün “Roma’yı gezmeye nereden başlayayım?” sorusunun cevabı her halde Colosseum’dur. M.S 72-80 yılları arasında yapılmış olan Colosseum, 50-80,000 kişilik ama ortalama her zaman 65,000 kişinin doldurduğu bir amfitiyatro imiş. Kudüs’de Yahudilerin ayaklanması sonucunda, İmparator Vespasian, bir Yahudi tapınağının bulunduğu bu bölgede, isyanda esir alınan Yahudi esirlere (100,000 kişi olduğu söyleniyor.) bu tiyatroyu yaptırmaya başlamış. Ancak inşaatı bitirmek oğlu ve varisi olan Titus‘a kalmış. Çok farklı amaçlarla sonraki dönemlerde de kullanılan yer, bugün hem İtalya hem de Roma’nın simgesi konumunda.colosseum-turrehberin

Hemen yanı başında ise Constantine I için Senatonun M.S. 315 yılında yaptırdığı ve M.S. 312 yılında kazanılan Milvian Köprüsü Savaşı zaferine atfen yapılmış bir zafer takı olan Arco di Costantino bulunmakta. Romalıların yaptırdığı son zafer takı olan bu yapıt 21 metre yüksekliğinde ve üzeri çok güzel süslemeler ile kaplanmış.