Dar Hassan Pacha Sarayı

Cezayir’in Kasbah bölgesi içerisinde, Osmanlı tarafından atanan Vali’nin defterdarı daha doğrusu Maliye Bakanı olan Hassan Pacha kendisine, Dar Hassan Pacha Sarayı denecek olan bu güzel evi yaptırmış. Evin yapısı 1790’lı yıllara tarihleniyor. Öyle güzel bir yapı olarak  inşa edilmiş ki, Osmanlı sonrası yönetimi alan Fransızlar, bu sarayı Kışlık Resmi Saray ilan etmiş.