Hofburg Sarayı

Hofburg Sarayı, kayıtlara göre kraliyet sarayı olarak kullanılmaya başlandığı 1279 yılından, kraliyet hanedanının haklarından vazgeçtikleri 1918 yılına kadar var olmuş tüm imparatorluk ve krallık dönemlerinde saray olarak kullanılmış bir bina. Toplam 639 sene saray olarak kullanılan bina doğal olarak zaman içerisinde yeni eklemeler ile sürekli büyümüş. Bugün de Avusturya Cumhurbaşkanı’nın ikametgahı olarak kullanılmaya devam etmekte. İmparator Francis Josefh tarafından kraliyet meydanı olarak (Kaiserforum) planlanan ama tamamlanamayan Heldenplatz’da bulunuyor.