Jamek Mescid

Jamek Mescid veya Jamek Camii, Kuala Lumpur’da yapılan ilk camiidir. Yapıldığı yer ise Kuala Lumpur’un başlangıç noktası olan noktadır. Bir şehrin 180 yıl içerisinde dünya içerisinde belirli bir noktaya getiren çamurlu kavşakta, Moorish tasarımında yapılan cami, İngiliz sömürgesi esnasında buraya getirilip çalıştırılan Müslüman Hintliler için İngiliz Sömürge Valiliği tarafından yaptırılmış.