Konstantin Büyük Cami

Konstantin’in ve Cezayir’in en büyük binalarından birisi olarak söylenen Konstantin Büyük Cami, gerçektende büyük bir cami. 13. yy.’da, pagan bir tapınağın bulunduğu bu noktaya yapılmış. Cami sonradan çok tadilat ve yenileme geçirmiş. Gittiğiniz zaman tadilatta görürseniz şaşırmayın. Yapıldığı zaman Cuma Camisi olarak yapılmış. Dışarıdan çok yeni bir cami gibi gözükse de, asıl cevherleri içeride.