Lübeck

Lübeck 12.- 16.yy. arası ağırlığı Alman kentlerinin oluşturduğu bir ortak ticaret birliği olan Hansa Birliği’nin bir nevi başkenti olan bir kentti. Son Hansa Birliği toplantısı 1669 yılında yapılmıştı. Sonrasında dağılan birlik, 1980 yılında yine ağırlığını Alman kentlerinin oluşturduğu bir şekilde tekrardan çalıştırılmaya başlandı. Lübeck bu özelliği ile Orta Çağ’dan kalma şehir düzeni sebebiyle UNESCO Dünya Mirası Listesi‘ne 1987 yılında dahil edildi.