Melk

5000 kişiden biraz daha fazla bir nüfusa sahip olan ve adı ilk olarak 831 yılında Medilica olarak geçen bir yerleşim olan Melk, o zamanlar “Türk” olarak adlandırılan “Magyarlar/Macarlar”a karşı tampon bölge olarak kullanılan bir kale-kasaba. Zaten Avusturya’yı bir anlamda önemli kılan şey, Türklerin Avrupa içine ilerlemesini durdurmak olduğu için bu tür kasabalar Avusturya tarihi için önem arz ediyor. Gerçi Macarlara karşı korunma amaçlı kasaba kurmalarının ardından Avusturya Macaristan İmparatorluğu da kurdular. Bugün Melk Abbey olarak bilinen Manastır ve yüzyılları yansıtan korunmuş yerleşim alanı ile ilgili çeken bir yer.