Place Mohammed V

Place Mohammed V, İstanbul’daki Taksim Meydanı gibi, Casablanca‘nın tam kalbindeki bir meydan. Tipik bir Casablanca gününü, bu merkezin etrafındaki cafélerden birinde oturarak gözlemleyebilirler.