Portuguese Village

Portekiz Kolonisi veya Portuguese Village, burada kalan Portekizlilerin soyundan gelenlerin yaşadığı nispeten ufak bir köy. 16.yy itibarıyla Portekiz ile kontağı kesilen halk, doğal olarak 16. yy. Portekizcesini konuşuyor. Malaylar ile yaptıkları evlilikler sonucu oldukça farklılaşmış olsalar da, hala Portekiz adetlerini devam ettirmekteler. Papa Joe ise restoranında hem karma yemekler veriyor hem de Portekizce şarkılarıyla size eşlik ediyor.