Qız Qalası / Kız Kalesi

Qız Qalası, Abşeron’un en büyük kalesi olarak içeri şehir surlarının güney kısmında, sahil park tarafındadır. Yapım tarihi ile ilgili kesin bir bilgi olmamakla beraber, üzerindeki kitabede kufi yazı ile “Davud’un oğlu Mesud’un kalesi” yazmasından ötürü, Selçuklu Sultanı Mesud‘a ithaf edildiği ve bu sebeple 12. yy. ile tarihlendiği düşünülüyor. Burayla ilgili çok sayıda hikayede bulunmakta.