Rotunda of St.George

Burası Sofya’daki en eski bina olduğuna inanılan,Rotunda of St.George yani  St. George Kilisesi kalıntıları. 4. yy.’da Romalılar tarafından Pagan tapınağı üzerine yapılmış. Osmanlı döneminde camii olarak kullanılan kilisenin içinde bulunan 20 peygamber freski, bu dönem boyatılmış. Şu an ise tekrar görülebilir durumda.