Şeki

Azerbaycan tarihçilerine göre Şeki şehrinin ismi Saka Türklerine kadar giden bir isimdir. 7. yy.’dan itibaren bu topraklara yerleşen Sakalar bu bölgede birkaç yüzyıl yaşamış ve çeşitli kaynaklarda benzeri isimler ile bölgeyi adlandırmışlardır. Burada Kervansaray, Hansaray, Cuma Mescidi ve İpek fabrikasını gezebilirsiniz.