St. Clemente Bazilikası

St. Clemente Bazilikası, aslında büyük ihtimalle bir İmparatorluk dönemi üretim binası imiş. M.S. 64 yılındaki büyük yıkımda (bir ihtimal) yok olunca, önce bir eve, ardından ise ufak bir Hristiyan tapınağına dönüşmüş. M.S 200’lü yıllarda ise artık net bir şekilde kiliseye dönüşmüş. Şimdiki Bazilika ise 1100’lü yıllarda yapılmış. Bazilika olarak Katolik Hristiyan tarihini tam anlamıyla yansıtıyor.