St Victor Manastırı

St Victor Manastırı, tahminen 400’lü yılların sonlarına doğru yapılmış bir manastır. İsmini Marsilyalı bir Roma askeri olan Victor’dan alıyor. Victor ise Jupiter’e tapmak yerine Hristiyanlığı seçtiği için dah sonra idam edilmiş. Manastır başlangıçta erkek ve kadınlar için 2 ayrı şekilde kurulsa da, çok çeşitli istilalarda yok oluyorlar ve kadın kısmı bir daha başlatılmıyor. Buranın en büyük özelliği ise kadim el yazmaların tutulduğu bir Manastır olması. Ancak zaman içinde meşhur Medici ailesi buraya da el atmış. Şu an için kitapların nerede olduğu bilinmiyor.