Taronga Zoo / Taronga Hayvanat Bahçesi

İlk olarak 1884 yılında daha küçük bir boyutta kurulan Taronga Zoo hayvanat bahçesi, 1916 yılına gelindiğinde hem yerini değiştirmiş hem de boyut olarak 52 hektar büyüklüğe ulaşmıştır. Bugün, çoğu yok olma seviyesine yaklaşan 350 den fazla türden 4000 hayvanın bulunduğu hayvanat bahçesi, sadece bir hayvanat bahçesi olarak değil, aynı zamanda bir eğitim yeri olarak da işlev görmektedir.