Yanardağ

Yanardağ, Bakü yakınlarında bulunan bir tepeye verilen isimdir. Buradaki doğal gaz kaynaklarının toprak üstüne bazı kanallar vasıtasıyla çıkması sonucu, yaklaşık 1000 yıldır hiç sönmeyen bir ateş, burada yanmaktadır. Yağmurlu zamanlarda bile ateş yanmaya devam eder. Zaten bu özellikten dolayı burası uzun bir dönem ateşe tapan kabile ve kişilerin geldiği bir nokta olmuş.