Ihlamur Kasrı

Ihlamur Kasrı, Beşiktaş semtinde gizli ve küçük bir hazinedir . Dünya Barış Parkı’nın karşı köşesinde, Nüzhetiye Caddesi ile Hakkı Yeten Caddesi arasında duvarlar ile örülüdür. Adı Ihlamur Kasrı’dır zira buraları o isim verildiğinde Ihlamur ağaçları ile doluymuş. Şimdi etrafta tek tük, kasrın bahçesinde ise eski günleri hatırlatacak kadar bulunmakta.

Buradan bahsederken Ihlamur Kasırları diye bahsedilse de aslında kasır tek bir tanesidir. Bunlardan ilki ve tabii ki daha süslü olanı Sultan tarafından kullanılan ve asıl kasır olan daha büyük ve merkezi binadır. Her ne kadar önündeki merdivenle yüksek bir girişe sahip olsa da, aslında kasır tek katlıdır. Burayı çok seven Sultan Abdülmecit tarafından yaptırılmış ve kendisi de burada verem sebebiyle ölmüş. Günümüzde Merasim Köşkü olarak anılır.

İkinci bina ise çok daha basit, Sultan’ın maiyetindekiler tarafından kullanılmak üzere iki katlı ve 4 odalı olarak yaptırılan Maiyet Köşküdür. Biz gittiğimiz seferlerin çoğunda Merasim köşküne giremedik. Ancak Maiyet Köşküne girişler yapılmakta.

Bahçesinde serbest dolaşan ördekleri, ufakça bir hayvanat bahçesi ve tatlı bir kafesi bulunan bu parka giriş yaptığınız an, İstanbul’un keşmekeşliğini geride bırakacaksınız.