TÜRKİYE

Türkiye’yi anlatmak için önce anlamak gerekli. Burada diğer ülkeleri anlattığımız şekilde anlatmak istersek, çoğu yeri es geçmek gerekir. Ancak “Anadolu” öyle pek es geçilecek bir yer değil. Her yerinden tarih, her yerinden medeniyet fışkırıyor.

Anadolu kelimesi aslında Yunanca “Anotole”kelimesinden türemiş. Tarihte bu topraklarda Akadlar, Hattiler, Hurriler, Luviler, Sakalar, Galatyalılar, Asurlular, Medesler, Persler, Kimmeryalılar, Grekler, Araplar ve Moğollar bu topraklarda hüküm sürmüş, yaşamıştır. Ama Sakaları da sayarsak, bu topraklar en fazla Türklere vatan olmuştur. Her ne olursa olsun, M.Ö. 2500’lü yıllardan itibaren izlerine rastlanan ve devam ettirilebilen bir tarih skalası bulunmaktadır. Biz de burada elimizden geldiğince insanlığın beşiğini sizlere tanıtacağız.

Türkiye Placeholder
Türkiye
Başa dön tuşu